TVSerien.info

 Serien   Links   About

Transformers: War for Cybertron  [2020-2021]
USA - Netflix - Transformers: War for Cybertron

1. Staffel - Die Belagerung
1 - Folge 1  
2 - Folge 2  
3 - Folge 3  
4 - Folge 4  
5 - Folge 5  
6 - Folge 6  

2. Staffel - Erdaufgang
1 - Folge 1  
2 - Folge 2  
3 - Folge 3  
4 - Folge 4  
5 - Folge 5  
6 - Folge 6  

3. Staffel - Eine neue Welt
1 - Folge 1  
2 - Folge 2  
3 - Folge 3  
4 - Folge 4  
5 - Folge 5  
6 - Folge 6